Mängdavtagning

Har du 2D ritningar eller 3D/BIM modeller, eller både och, hur gör du då?


Vi tycker att det inte skall spela någon roll. Du skall inte mängda manuellt i ett system, hämta andra mängder från 3D/BIM system, och ytterligare mängder från samordningen. 


Målet skall vara att du har en plattform att samla alla mängder i, på ett och samma ställe. Hur kan du säkerställa att du har med dig alla mängder, nu har vi fått 27 nya PM, vad har hänt? Vilka mängder har tillkommit/avgått? 


Vico Office unika hybridlösning låter dig samla alla 2D/3D/BIM mängder på ett och samma ställe. Det gör att du får mycket bättre kontroll på vad som är vad, vad som har mängdats och inte minst oslagbar kontroll på alla ändringar av alla handlingar. Du kan använda Vico Office enbart för 2D mängdavtagning från PDF ritningar och skapa ett integrerat arbetsflöde om du vill.


Låt säga att arkitekten skapar en 3D/BIM modell som du automatiskt får ut mängderna från men att konstruktören endast skapar 2D PDF:er så kan du trots det samla alla mängder, kalkyler, tidsplaner på ett och samma ställe i ett arbetsflöde med Vico Office!