Ställ rätt BIM-krav

Tidigare VICO-webinarium 55 min

Det är avgörande att ställa rätt krav så att vi får det vi förväntar oss. Men vi behöver inte all information, vi behöver rätt information!

För att maximera nyttan av digitalisering och BIM måste arbeta metodiskt och ställa rätt krav. 


Vi ser BIM-processen så här:

  1. Ställ rätt BIM-krav
  2. Skapa korrekta BIM-modeller
  3. BIM-kontroll
  4. Återanvänd och optimera med hjälp BIM

Vi har många års erfarenhet av 3D-/BIM-modellering och kravställning på cad och BIM. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter då vi inser att det som behövs kunskap för att branschen skall lyfta med hjälp av BIM och digitalisering.


OBS fyll i formuläret nedan för att gratis få ta del av vårt BIM-dokument!

Lägre krav med rätt verktyg

Med våra verktyg kan våra kunder ofta ställa lägre krav än när man använder andra system och metoder. Anledningen till det är bl.a den stora flexibilitet och smarta funktioner som våra verktyg har.

Det gäller inte minst  gruppering och namngivning av mängdposter men även den kraftfulla platsindelningen. Du kan fritt klyva och platsindela 2D-ritningar och 3D-/BIM-modellerna utan att påverka projektörens arbete. Projektören behöver inte littrera/namnge objekt beroende på vart de befinner sig, vilket sänker tröskeln och kraven och inte minst kostnaden i projekteringen.

Gratis BIM-dokument

Vi har skrivit ett lättläst dokument på 50 sidor som hjälper dig att förstå hur du kan ställa rätt krav.

Vi får ofta frågan om vad som krävs för att leverera rätt BIM-modell med rätt innehåll vid rätt tillfälle. Vi har samlat vår kunskap både internt och externt i branschen och sprider kunskap i branschen genom denna skrift. Utifrån detta dokument får du en god förståelse om möjligheterna och vad som är viktigt att tänka på när du skall ställa BIM-krav och när du ska leverera BIM modeller. Det är ett underlag som du kan använda för att skriva din egna BIM-manual. 

För att få boken fyller du i formuläret nedan.