BIM Krav

Vi behöver inte all information, vi behöver rätt information! Korrekt kommunikation är avgörande för att få korrekta leveranser och ett lyckat projekt.


Det är avgörande att modellerna skapas så att de enkelt kan återanvändas av andra. Det är också mycket viktigt att ställa rätt krav. Vi behöver rätt information, inte all information.


Med våra verktyg kan våra kunder ofta ställa lägre krav än när man använder andra system och metoder. Anledningen till det är bl.a den stora flexibilitet och smarta funktioner som våra verktyg har. Det gäller inte minst  gruppering och namngivning av mängdposter men inte minst den kraftfulla platsindelningen. Du kan fritt klyva och platsindela 2D ritningar och 3D/BIM modellerna utan att påverka projektörens arbete. Projektören behöver inte littrera/namnge objekt beroende på vart de befinner sig vilket sänker tröskeln och kraven och inte minst kostnaden i projekteringen.


Vi har många års erfarenhet av 3D/BIM modellering och kravställning på cad och BIM. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter för att hjälpa branschen, kostnadsfritt. Vi inser att implementeringen av nya processer och BIM verktyg är så mycket enklare om alla förstår de enkla små greppen som behövs för att lyckas, det är inte raket forskning!


Vi har därför skapat en lättläst bild, som illustrerar de absolut viktigaste kraven som skall ställas och följas vid skapande av 3D/BIM modellerna. Allt för att underlätta för branschen att öka takten mot en digitalisering med hjälp av BIM!


Några saker att ha lite extra koll på:

  • Koordinathantering
  • Modelleringsteknik
  • Namngivning av byggdelar, t.ex BSAB, BIP-koder (TypeID, BSABe, BSABwr och BSABs), CoClass osv
  • Detaljnivåer - LOD (level of detail), uppfunnet av Trimble!
  • Filformat - original och IFC

Kontakta oss så får du vårt styrdokument för BIM projekt, gratis!