Kalkylering

Hur påverkar dessa 27 PM våra kostnader?


Att få kontroll på kostnaderna är viktigt för alla byggprojekt. Att kunna se, visuellt, vilka och att alla mängder, både 2D och 3D/BIM, har kopplats till en kalkylpost, inte minst att kunna se detta i en 3D/BIM modell gör arbetet mycket tryggare, du får större kontroll på om alla mängder är prissatta. Full flexibilitet och möjligheten till automatiserade kalkyler!

  • Integrera mängder från 2D och 3D/BIM mängdavtagning
  • Visuell koppling mellan mängder, kalkyl och 3D/BIM
  • Stor flexibilitet i ditt kalkylarbete
  • Inbyggd versionshantering ger snabba kostnadsanalyser 
  • Importer och exporter till och från andra system
  • Dynamiska rapportmallar
  • Integrera tidsplanen med din kalkyl

Automatisering

Vico Office stödjer också automatisering! När du har kopplat en mängdpost till en kalkylpost skapas en länk mellan dessa två och kalkylen uppdateras direkt när mängderna ändras. Denna länk ger dig möjlighet att automatisera kalkyler!


T.ex om projektören namnger en typvägg med ett namn (t.ex enligt BIP-koder, COclass osv) och alltid använder samma namn för samma typ så kommer denna alltid hitta rätt recept i kalkylen! När du sedan startar ett nytt projekt och samma typvägg dyker upp så kalkyleras väggen per automatik!!!


Allt detta och mer därtill kan du göra i Vico Office. Det leder till tryggare och säkrare kalkyler men inte minst snabbare och effektivare än någonsin!