Beställare

Beställaren får bättre beslutsunderlag

Du som är beställare eller byggherre har mycket att tjäna på att effektivare visualisera kostnader och tid för att bättre kunna analysera och optimera era projekt. Vico Office hjälper dig som beställare och byggherre att maximera nyttan av BIM och optimera dina kalkyler och tidplaner. Samtidigt sker ofta stora effektiviseringsmöjligheter med upp till 25% av både projekttid och projektkostnad.


Möjligheter för beställare som använder Vico Office;

  • Bättre underlag till beslut.
  • Lägre risk.
  • Nya möjligheter att hålla tid och budget.
  • Projektutveckling & tidigare skeden.
  • Pröva alternativa lösningar och direkt se hur de påverkar kostnad & tid.
  • Optimering av tidplaner.
  • Minskat slöseri med resurser och bättre investering.
  • Styra projekteringen mot ett målpris med en BIM-modell.

Nedan följer ett axplock av beställare som redan tagit steget och kommit igång med Vico Office.