ArchiFrame

ArchiFrame - från skiss till CNC styrning

ArchiFrame är ett tillbehör till ARCHICAD som förenklar och underlättar designen av trä- och regelstrukturer. Här finns verktyg för hantering av väggreglar, balkar, pelare, golv och tak i trä.

”Jag är ändå förvånad att så få har anammat det här sättet att arbeta på.” Carl Johan Andrén, BIMHouse i Åre, Jämtland.


Läs mer om ArchiFrame på tillverkarens hemsida ››


Derome Plusshus resonerar så här; "Förutom nya byggnader går ArchiFrame att använda för renovering och ombyggnad av byggprojekt. Individuella plankor kan tillverkas manuellt med ArchiFrames dimensionsritningar och snittlistor, eller produceras med CNC."

ArchiFrame - regelstommar

I ArchiFrame finns möjlighet att forma strukturerna som man önskar. Allt detta sker i din ARCHICAD-fil med full tillgång till både 3D- och 2D-information med semiautomatiserade layouter och listor. Det finns även möjlighet att koppla till CNC.

  • Materiallistor, CNC
  • Stommar i 3D, sektioner och elevationer i 2D
  • Takstolar i 3D, sektioner och elevationer i 2D
  • Verktyg för individuella element 
  • Vindskivor
  • Grund- och markinformation i 2D

Förstå mer om ArchiFrame

ArchiFrame svensk film

Vi har gjort en film för att lära dig mer.

Klicka på filmen och lär dig mer om hur ArchiFrame fungerar och hur du kan tillämpa tillbehöret i ditt ARCHICAD-projekt.