ArchiFrame

ArchiFrame är en addon för ARCHICAD som förenklar och underlättar designen av trä- och regelstrukturer. Här finns verktyg för hantering av väggreglar, balkar, pelare, golv och tak i trä.

”Jag är ändå förvånad att så få har anammat det här sättet att arbeta på.”
Carl Johan Andrén, BimHouse i Åre, Jämtland.
Läs hela artikeln om BimHouse HÄR ››

I ArchiFrame finns möjlighet att forma strukturerna som man önskar. Allt detta sker i din ARCHICAD-fil med full tillgång till både 3D- och 2D-information med semiautomatiserade layouter och listor. Det finns även möjlighet att koppla till CNC.


- Materiallistor, CNC

- Stommar i 3D, sektioner och elevationer i 2D

- Takstolar i 3D, sektioner och elevationer i 2D

- Verktyg för individuella element 

- Vindskivor

- Grund- och markinformation i 2D


Vi har tagit fram en film som visar hur man använder ArchiFrame, se filmen som beskriver hur ArchFrame fungerar ››

Läs mer om ArchiFrame på tillverkarens hemsida ››

Derome Plusshus resonerar så här; "Förutom nya byggnader går ArchiFrame att använda för renovering och ombyggnad av byggprojekt. Individuella plankor kan tillverkas manuellt med ArchiFrames dimensionsritningar och snittlistor, eller produceras med CNC."

Läs hela artikeln från Derome Plusshus HÄR ››


ArchiFrame

ArchiFrame is an add-on that extends ArchiCAD into a complete designing tool for wooden structures. ArchiFrame provides tools for wall framing, column and beam structures, intermediate floors and roof structures.

ArchiFrame