A R C H I C A D

ARCHICAD är ett av världens ledande BIM-verktyg. ARCHICAD används brett bland Sveriges arkitekter och används i tusentals projekt.

Konceptet BIM har varit bra på att automatisera dokumentationsprocessen för arkitekten. ARCHICAD 21 tar ett enormt steg framåt genom att göra BIM-verktyget till en ännu mer aktiv del av själva designprocessen. Detta gör man genom att införa förbättringar i stora delar av ARCHICAD.


Att utforma trappor är en iterativ process som kräver flera rundor för att synkronisera designintention med tillämpliga standarder. ARCHICADs nya trappverktyg utökar arkitekternas kreativitet och möjlighet genom att utföra automatisk validering av t.ex. mänsklig ergonomi. ARCHICADs algoritmer validerar tusentals alternativ i bakgrunden och presenterar sedan de mest optimala trappdesignerna att välja bland.


En ARCHICAD-modell fungerar som en central databas med BIM-data, tillgänglig för alla i projektet. ARCHICAD 21 introducerar ett flexibelt sätt att klassificera element för att stödja något nationellt eller standardiserat klassificeringssystem. Klassificeringar är mycket viktiga i ett OPEN BIM-flöde. Detta ger interoperabilitet mellan discipliner och andra BIM-system. Dessa klassificeringar kan överföras mellan projekt via XML-formatet.

Klassiker modellerad i ARCHICAD

Arkitekterna av detta verk heter Renzo Piano, Richard Rogers och Gianfranco Franchini.

Se hur effektivt och precist vi kan modellera Georges Pompidou Centre i Paris.

En klassiker modellerad i ARCHICAD

ARCHICAD och Grasshopper kopplingen.

ARCHICAD - Grasshopper Live Connection

ARCHICAD - Grasshopper Live Connection: Simple Deconstruction

Här är en introduktion till algoritmisk design med ARCHICAD och Grasshopper som öppnar upp till gränslösa designförslag som inte hålls tillbaka av tillkortakommanden i BIM-programmet.

ARCHICAD och Bluebeam

Här ser ni arbetsflödet mellan ARCHICAD och Bluebeam Revu.

Videon beskriver flödet mellan ARCHICAD och Bluebeam. Innan utfördes detta manuellt, nu finns det en automatisk koppling mellan systemen.

Här ser ni kopplingen mellan ARCHICAD och Bluebeam.

Intuitivt skapar du din egen trappa.

ARCHICAD:s verktyg för trappor.

ARCHICADS trappverktyg är ett sofistikerat och välplanerat verktyg för att skapa trappor och räcken.

Med trappverktyget kan du i princip skapa vilken trappa som helst. Antingen genom en friare design eller via numerisk inmatning, du väljer själv hur du vill skapa din trappa och tillhörande räcke.