Vico Office

Återanvänd 2D-PDF och 3D/BIM för mängdning, kalkyl och planering.

Vico Office låter dig integrera 2D ritningar och 3D/BIM modeller på ett unikt sätt för samordning. Du kan välja om du vill mängda direkt från 2D PDF-ritningar eller automatisk mängdavtagning från 3D/BIM modeller. Med den unika funktionen, platsindelning, kan du virtuellt klyva 2D PDF-er och 3D/BIM modeller så att du får ut mängder per plats (etapp, trapphus, våning, lägenhet, rum osv). 


Du beklär sedan byggdelarna med kostnader i form av kalkylrecept som innehåller allt från arbetsplatsomkostnader, recept från byggdelar ner på resurs- och artikel-nivå med spill, enhetspriser, åtgångstal mm. Återanvänd sedan timmarna från din kalkyl så att den, med sina platsindelade mängder, driver din tidsplan. Följ upp tidsplanen, arbeta med inköpsplanering och logistik för att optimera ditt byggprojekt. 


Nedan kan du lära dig mer om Vico Office olika moduler. Kontakta oss så visar vi LIVE hur Vico Office fungerar. Kostnadsfritt kan vi även erbjuda PoC (proof of concept) där vi använder ditt projekt för att visa hur ni skulle kunna arbeta med Vico Office.