EcoDesigner Star

Detaljerad Energianalys – Integrerad i BIM. EcoDesigner Star är ett stort steg framåt när det gäller energianalyser kopplade till en BIM.

Den tidigare EcoDesigner-motorn har uppgraderats för att kunna leverera exakt och användbar data i en tidig designfas. Resultaten ger arkitekten möjlighet att i tidiga skeden ta mer genomtänkta beslut. Det blir också enklare att kontrollera att värdena ligger inom de krav som finns.


Ungefär 80% av besluten som gäller en byggnads energiutformning tas i ett tidigt skede av bygg- och designprocessen. GRAPHISOFT EcoDesigner Star ger arkitekten möjlighet att snabbt och effektivt utvärdera olika alternativ av designen baserat på energiförbrukning, "carbon footprint" och energibalans per månad. Byggd på ARCHICADs möjlighet till energiutvärdering står denna produkt stark för sig själv och uppfyller de mest rigorösa standarder för hållbar design.


Arkitekter kan utvärdera energiförbrukning och påverkan inifrån ARCHICAD. Med EcoDesigner Star blir den virtuella byggnaden ännu mer intelligent, sk "BEM", Building Energy Model, redan i den tidiga designfasen.

ECODesigner Star - konceptet

ECODesigner ger användaren möjlighet att simulera hur energibehovet ser ut i byggnaden.

Här en film som visar själva konceptet för EcoDesigner Star.

EcoDesigner Star - konceptet.

Köldbryggor och dess påverkan.

Köldbryggor och dess påverkan

ECODesigner ger användaren möjlighet att simulera hur energibehovet ser ut i byggnaden.

Här en film som visar hur köldbryggor och andra detaljer påverkar energiförbrukningen.

Invändiga klimatzoner

ECODesigner ger användaren möjlighet att simulera hur energibehovet ser ut i byggnaden.

Här en film som visar hur invändiga klimatzoner fungerar i EcoDesigner Star.

Invändiga klimatzoner

Solstudier och skugghantering

Solstudier och skuggpåverkan.

ECODesigner ger användaren möjlighet att simulera hur energibehovet ser ut i byggnaden.

Här en film som visar hur man gör solstudier samt hur skuggor påverkar energiförbrukningen.