Cost Planner

Är alla mängder med, har vi missat att prissätta något? Skulle du vilja att dina timmar i kalkylen automatiskt länkas till tidplanen? Cost Planner integrerar dina mängder med kalkyl och tidplan!

Cost Planner är kalkylverktyget i Vico Office. Kalkylverktyget är skapat utifrån känslan av Excel för att göra det så enkelt som möjligt att lära sig. Här finns alla funktioner du kan tänkas behöva för att skapa en komplett kalkyl. Arbeta med spill, åtgångstal, formler och beräkningar, påslag mm. Du kan till och med skapa egna värdelistor/kolumner med hjälp av taggar! Med några klick kan du importera receptdatabaser, prisdatabaser eller projektkalkyler från andra verktyg på marknaden så som MAP, Wikells, Bidcon mfl.


Det finns inga begränsningar kring hur övergripande eller hur detaljerad du kan göra din kalkyl, Vico Cost Planner stöder framtidens kalkyleringsteknik. Unika och smarta funktioner som att aktivera byggdelar och produktionsresultat succesivt gör att du kan arbeta mycket flexibelt och testa flera olika lösningar innan du bestämmer dig!

Kalkylering

Cost Planner är ett komplett kalkylverktyg för alla projekt i alla skeden.

Du skapar fritt dina olika kalkyler i Cost Planner så som nettokalkyler, omkostnadskalkyler och tjänstemanna kalkyler. Det finns olika sätt att skapa din kalkyl, antingen hämtar du de prissatta recepten från vårt Vico Receptregister (Bygganalys), skapar egna recept eller hämtar från andra projekt. Naturligtvis kan du fritt hantera spill, enhetspriser, åtgångstal, konto, kostnadstyp, max/min priser, påslag mm.

Mängder kopplas till recepten

Drag och släpp, klart! Automatiserade kalkyler.

Återanvänd mängder från 2D PDF-ritning eller 3D/BIM-modellen eller en kombination av båda. När du drar och släpper mängderna skapas en formel där alla objekt av samma typ knyts till ett recept. Det innebär att om mängderna i mängdposten "IV3" ökar eller minskar kommer kalkylen automatiskt att uppdateras. Det är därför möjligt att automatisera kopplingen mellan mängdposten och kalkylen, alla mängdposter som heter "IV3" alltid kopplas till samma recept. Oavsett om mängdposten kommer från 2D PDF-mängderna eller från 3D/BIM modellen!

Du får visuell feedback på att mängdposten är kopplad till 3D/BIM modellens objekt. Du ser tydligt vilka mängdposter du har kopplat och inte har kopplat till en kalkylpost. Du kan direkt svara på frågan "har vi prissatt alla mängderna?".

Taggar, färger och timmar

Funktioner som gör att du känner igen dig

Cost Planner erbjuder ett mycket flexibelt sätt att kalkylera. Du kan dessutom skapa egna taggar för att filtrera kalkylen och inte minst skapa sammanställningar (per konto, resurs osv) med hjälp av rapportmallar. Uppsummering timmar sker också live i kalkylen när du arbetar. Ett mycket flexibelt sätt att färgkoda kalkylen gör att du kan skriva regler som gör att kalkylen färgas efter eget önskemål!

Lägesindelade kalkyler

Utifrån platsnindelningen skapas platsindelade kalkyler automatiskt!

Utifrån en valfri plats-/lägesindelning skapas kalkylutskrifterna indelade per plats, helt automatiskt! Detta är är något som sparar mycket tid, att inte behöva mängda och kalkylera om hela projektet! Rapporterna är dynamiska så du kan själv välja om du endast vill få ut kostnaden för etapp 1, våning 6 osv.

Kostnadsanalyser

Hur påverkar 27 nya PM vårt projekts kostnad?

I en traditionell process behövs det mycket tidskrävande arbete att besvara den enkla frågan. Med inbyggd versionshantering (snapshot) kan du skapa en ögonblicks bild av projektet. När sedan mängderna och kostnaderna ändras kan du enkelt jämföra de olika versionerna med varandra. Med ett signalsystem ser du hur kostnaderna varierar i projektet. Markera en ikon i kostnadsanalysen isoleras kalkylen och 3D/BIM modellen så att du kan härleda ändringarna.

Budget och målpris

Cost Planner stöder ditt arbete i alla skeden oavsett om du önskar göra en snabb budget eller en detaljerad produktionskalkyl. Du kan t.ex sätta målpris/budget för projektet för att sedan följa kostnadsutvecklingen/succesiv kalkylering och se hur projektets kalkyl utvecklas. Du kan även kalkylera med nyckeltal och á-priser om du vill.

Vico Receptregister

Färdigt receptregister med priser i samarbete med ÅF-Bygganalys

Du kan välja att köpa till Vico Receptregister som är framtaget tillsammans med ÅF-Bygganalys. Registret utgår från samma källa som många andra kalkylsystem på Svenska marknaden. Därav känner du igen dig i koder, strukturer och arbetssätt. Du laddar in registret till ditt projekt, söker upp det recept du behöver, drar och släpper det till ditt projekt, kopplar mängder sedan är du klar!

Rapportmallar

Dynamiska och flexibla rapporter

Med stor flexibilitet i rapportverktyget kan du själv välja exakt vilka rapporter du önskar få ut och hur de skall se ut, placera in loggor, välja färger men inte minst vilken data som skall redovisas! Du kan sedan export till andra system så som ekonomisystem mfl. Utifrån de rapporter som du skapar kan du sedan enkelt exportera dem vidare till PDF, Excel, textfiler mfl.